Meld dig ind i Barløseborg Golfklub

Ved tilmelding ovenfor accepterer jeg, at mit medlemskab af Barløseborg Golfklub, følger de for klubben til enhver tid gældende vedtægter.
vedtægterne kan læses her.  Her vil du finde opdaterede vedtægter er tilgængelige på klubbens hjemmeside.

Ved indmeldelse af et juniormedlem under 18 år underskriver forældre/værge samtidig på, at denne indestår for betaling af et hvert økonomisk mellemværende junioren måtte få med Barløseborg Golfklub.

Medlemsskabet er bindende for et år og udmeldelse kan herefter kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til 31. marts,

  1. juni, 30. september eller 31. december.

Ønske om skift fra en medlemskategori til en anden, kan ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrist. Ved skift til højere kontingentkategori kan dette ske øjeblikkeligt. Ved skift af medlemskategori starter en ny bindingsperiode på et år.

Barløseborg Golfklub anvender ovenstående data til oprettelse og håndtering af dit medlemskab i henhold til klubbens privatlivspolitik. Kopi af privatlivspolitikken udleveres i forbindelse med din indmeldelse og er tillige tilgængelig på klubbens hjemmeside.

Ved underskrift på denne indmeldelsesblanket bekræfter du, at du har læst og forstået klubbens privatlivspolitik og at du er bekendtgjort med betingelserne for ændring af medlemskategori, udmeldelse m.v.