Medlem

Her i Barløseborg er vi stolte af vores smukke bane og velfungerende klub. Du kan læse meget mere om de forskellige former for medlemskaber vi kan tilbyde og ikke mindst de fordele du får, ved at være medlem af klubben – udover at kunne spille på Fyns bedste golfbane.

Året igennem gennemføres en række spændende arrangementer hvor alle de, som ønsker det, kan komme og deltage.

Vi har en hel del turneringer i sæsonen, samt en række arrangementer i vores Klubber i Klubben – alt dette kan du læse mere om på vores hjemmeside.

Regionsgolf

Regionsgolf Danmark er den største holdturnering for klubgolfere i Danmark, både hvad angår deltagende klubber, deltagende hold/spillere samt afviklede kampe gennem sæsonen.

Turneringer i Barløseborg golfklub

Vi har en hel del turneringer i sæsonen, samt en række arrangementer i vores Klubber i Klubben – alt dette kan du læse mere om ved at trykke på knappen

Klubmesterskab

Her på siden finder du de spillere, der har vundet klubmesterskabet i Barløseborg golfklub

Hole in one

Her på siden finder du de spillere, der har lavet Hole In One på Barløseborg Golfklubs bane. Det er både spillere fra vores egen klub, men også spillere fra andre klubber. Desværre har vi ikke billeder på alle.

Kontingentbetalingen opkræves kvartalsvis og den skal tilmeldes PBS senest kvartalet efter 1. opkrævning, ellers opkræves der kr. 100,- i fakturagebyr pr. kvartal.

Kontingenterne er gældende fra 1/4- 2023 og alle medlemmer skal betale DGU kontingent der p.t. er på kr. 180,- om året for alle medlemstyper på nær juniorer og langdistance medlemmer, der betaler 90,- om året.

Ubegrænset antal bolde til Driving Range er inkluderet i alle kontingenterne.

Juniorer 1

1.090,- KR. INKL. DGU

Juniorer til og med det kalenderår, man fylder 12 år eller juniorer uden banetilladelse. Giver ret til spil på 9-huls banen.

Juniorer 2

1.890,- KR. INKL. DGU

Juniorer fra 13 år til og med det kalenderår, man fylder 18 år eller juniorer med banetilladelse. Giver ret til spil på 18-huls banen og 9-huls banen.

Ynglinge

2.780,- KR. INKL. DGU

Ynglinge til og med det kalenderår hvor man fylder 25 år. Giver ret til spil på 18-huls banen og 9-huls banen.

Studerende

3.580,- KR. INKL. DGU

Studerende når man er fyldt 25 år og SU berettiget. Gyldigt studiekort skal forevises hvert halve år. Giver ret til spil på 18-huls banen og 9-huls banen.

Senior

7.060,- KR. INKL. DGU

Seniorer, der er fyldt 25 år. Giver ret til spil på 18-huls banen og 9-huls banen.

Langdistance

3.310,- KR. INKL. DGU

Kræver et fuldtids medlemskab af anden dansk golfklub og desuden bopæl mindst 12 km fra Barløseborg. Giver ret til spil på 18-huls banen og 9-huls banen.

9 huls medlem

4.380,- KR. INKL. DGU

Giver adgang til spil på 9-huls banen alle ugens dage. Spil på 18-huls banen skal ske mod betaling af gældende Greenfee.

Hverdags medlem

5.280,- KR. INKL. DGU

Giver ret til spil på 9-huls og 18-huls banen på hverdage. Spil på banerne i weekender og helligdage skal ske mod betaling af gældende Greenfee.

Flex medlem

1.860,- KR. INKL. DGU

Giver ret til spil på 9-huls og 18-huls banen mod betaling af gældende Greenfee.

Passiv medlem

600,- KR.

Ingen spilleret på klubbens baner og intet DGU kort. Der kan kun spilles Greenfee på Pay & Play baner.

Prøvemedlem

500,- KR.

Med et prøvemedlemskab i 8 uger får du træning, regelundervisning, adgang til 9-hulsbanen og Driving range og mulighed for at låne udstyr.

Vi har desværre ikke en Golfshop som tidligere, men i Sekretariatets åbningstider kan du købe de mest almindelige golf ting, så som bolde – tees – handsker – pitchfork – markerings mærker – boldmarker- sko og beklædning – baghåndklæder – kasketter og skygger mm.

Alle vores medlemsfordele gælder kun for fuldtidsmedlemmer af klubben. Så har du et fleksibelt medlemskab, så kan du desværre ikke benytte dig af alle de gode tilbud – en rigtig god grund til at skifte til et fuldtids medlemskab.

Du kan læse mere om alle fordelene nedenfor.

G6 kortet

Køb et G6-kort og spil golf alle dage på 6 af fyns smukkeste baner. Kortet koster kun kr. 1000,- og gælder fra 01.01.21 til 31.12.21.

G6 aftalen gælder også Pay & Play banen. G6 kortet kan ikke anvendes ifm. større gruppebookings til en i forvejen aftalt pakkepris. Det samme er tilfældet ifm. turneringsafvikling med fast turnerings-og greenfee pris. Golfpakketilbud inkl. golf, bespisning, overnatning mv. er ej heller omfattet af G6 kortet.

G6 samarbejdet består af golfklubberne:

 • Barløseborg
 • H.C. Andersen
 • Midtfyns
 • Odense Eventyr Golf,
 • Golfklubben Lillebælt
 • Blommenslyst

Kortet kan købes ved henvendelse til Sekretariatet på tlf.: 6479 1224 eller på e-mail: post@bbgolf.dk.

Du kan læse mere om i en af de andre bjælker

Den Fynske greenfee ordning

Fuldtidsmedlemmer af Barløseborg Golfklub spiller greenfee for kr. 250,- på alle fynske baner og Langelands Golfklub på alle hverdage – i Midtfyns GK gælder ordningen dog alle dage.

Great Northern deltager ikke i den Fynske greenfee ordning.

Greenfee ordning med Esbjerg Golfklub

Fuldtidsmedlemmer af Barløseborg Golfklub kan spille Esbjergs Myretue bane for 250,- kr. og Marbæk banen for 300,- kr. alle dage.

Rønnede Golf klub

Fuldtidsmedlemmer kan spille Rønnede Golf Klub for 0,- kr. alle dage. 

Junioraftale

Barløseborg Golfklub er tilmeldt “gensidig gratis greenfee ordning” med 3 juniorspillere pr. 1. betalende voksen, hvilket betyder, at juniorspillere fra andre klubber, der er tilmeldt ordningen, har gratis greenfee, når der betales for mindst en voksen pr. 3 junior.

Gæstegreenfee

Et fuldtidsmedlem af Barløseborg Golfklub har ret til at invitere én gæst, der har et fuldtidsmedlemskab af en anden golfklub, med ud at spille golf på 18 hullers banen i Barløseborg Golfklub  til en pris af 200,- kr.

Dette forudsætter at følgende regler overholdes:

 • At klubmedlemmet selv deltager i golfrunden
 • At klubmedlemmet kun kan invitere en gæst
 • At gæsten ikke falder ind under en anden aftale om reduceret greenfee
 • At greenfee betales  inden runden
 • At gæsten skriver “Gæst hos BBG-medlem” i begrundelsen for ændring af pris 
 • At de normale regler for greenfeespil overholdes.

Betingelser for køb og anvendelse af G6 kortet

G5-samarbejdet blev til G6-samarbejde i 2021

G5-samarbejdet, der blev lanceret i 2015 blev i 2021 til G6-samarbejde. Af de hidtidige 5 fynske golfklubber Barløseborg Golfklub, H. C. Andersen Golfklub, Midtfyns Golfklub, Odense Eventyr Golf og Sct. Knuds Golfklub har Sct. Knud meldt sig ud, men for 2021 er Blommenslyst Golfklub og Golfklubben Lillebælt i stedet kommet med, så samarbejdet nu bliver til G6.

Salget af kort har de senere år ligget stabilt omkring 750 svarende til omkring 30% af fuldtidsmedlemmerne. Spillerunder vil i 2020 slå alle tidligere rekorder og nærme sig 9500.

Med de nye muligheder forventer vi både stigning i solgte kort og spillerunder næste år.

Det nye G6-kort for 2023 er klart til salg i sekretariatet. Prisen kr. 1.100 og antal spillerunder pr. bane begrænset til 10.

Bestilling af G6 kort foregår på MobilePay til:

64584 mrk. G6-167-xxxx og navn,

via sekretariatet på tlf. 6479 1224 eller på e-mail: post@bbgolf.dk

Konsekvenser for medlemskabet af Barløseborg Golfklub ved manglende kontingentbetaling:

Ved udsendelse af 1. betalingspåmindelse spærres medlemmets ret til at spille på Barløseborg Golfklubs bane og ret til at spille greenfee (DGU’s centrale database). Har man G5 kort, fjernes spilleretten også til dette.

Bagmærke, der er dokumentation for ret til spil på Barløseborg Golfklubs bane inddrages og udleveres først når kontingentet er betalt.

Rettighed til spil på Barløseborg Golfklubs bane, at spille greenfee og spille G5 runder på andre baner generhverves, når kontingentrestancer og rykkergebyrer er betalt.

Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion af Barløseborg Golfklub jvf. vedtægternes § 5. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede og genindmeldelse vil ske i henhold til vedtægternes § 3, § 4 og § 5.

Der beregnes et rykkergebyr på 100 kr. for 2. betalingspåmindelse og et på 100,- kr. for 3. betalingspåmindelse.

Betalingspåmindelserne udsendes efter følgende retningslinjer:

 • Den 1. betalingspåmindelse sendes 10-12 dage efter forfaldsdato.
 • Den 2. betalingspåmindelse sendes 10-12 dage efter 1. betalingspåmindelse.
 • Den 3. og sidste betalingspåmindelse sendes 10-12 dage efter 2. betalingspåmindelse
 • Er beløbet stort nok overdrages det til inkasso, når fristen på den sidste betalingspåmindelse udløber.

Sidste rykkerskrivelse, inden kravet overdrages til inkasso, indeholder en advarsel til medlemmet om, at der kan pålægges yderligere omkostninger.

Skulle du ønske at melde dig ud af klubben, så har vi i vores vedtægter regler for opsigelse af medlemskabet, som skal overholdes.

Udmeldelse kan efter min. 1 års medlemsskab kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til d. 31. marts, d. 30. juni, d. 30. september eller d. 31. december.

Dvs. for at kunne stoppe pr. 31. december, så skal du ha’ sendt et brev eller en mail til sekretariatet senest den 30 september. Sender du mailen den 5. oktober, så kan du først blive udmeldt den 31. marts.

Ønske om skifte fra en medlemskategori til en anden, kan ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrist. Ved skift af medlemskategori starter en ny bindingsperiode på et år. Skifte til en højere kontingentkategori kan ske øjeblikkeligt, dog kan der ikke spekuleres i kontingentsatser ved sæsonmæssige kategoriskifte.

Hvis et medlem inden for en 12 måneders periode – efter et skifte med normal opsigelsesvarsel til lavere kontingentkategori – igen ønsker skifte til en højere kontingentkategori kan dette ske øjeblikkeligt mod betaling af kontingentdifferencen mellem de to kategorier, for perioden med lavere kontingent.

Du kan læse de fulde vedtægter her.

G5-samarbejdet blev til G6-samarbejde i 2021

G5-samarbejdet, der blev lanceret i 2015 blev i 2021 til G6-samarbejde. Af de hidtidige 5 fynske golfklubber Barløseborg Golfklub, H. C. Andersen Golfklub, Midtfyns Golfklub, Odense Eventyr Golf og Sct. Knuds Golfklub har Sct. Knud meldt sig ud, men for 2021 er Blommenslyst Golfklub og Golfklubben Lillebælt i stedet kommet med, så samarbejdet nu bliver til G6.

Salget af kort har de senere år ligget stabilt omkring 750 svarende til omkring 30% af fuldtidsmedlemmerne. Spillerunder vil i 2020 slå alle tidligere rekorder og nærme sig 9500.

Med de nye muligheder forventer vi både stigning i solgte kort og spillerunder næste år.

Det nye G6-kort for 2021 er klart til salg i sekretariatet. Prisen kr. 1000 og antal spillerunder pr. bane begrænset til 10.

Kortet vil for 2021 være trykt i en ny farve ift. tidligere år. Sammen med mærket vil der blive udleveret en lille folder, som beskriver betingelserne for køb og anvendelse af G6-kortet.

Bestilling af G6 kort foregår på MobilePay til:

64584 mrk. G6-167-xxxx og navn,

via sekretariatet på tlf. 6479 1224 eller på e-mail: post@bbgolf.dk