Klubber i klubben​

Barløseborg Golfklub har vi en masse forskellige Klubber i Klubben – også kaldet KIK. Du finder dem alle beskrevet i de næste menu punkter.

De har alle en kontaktperson i bestyrelsen, som sørger for at bestyrelsen er orienteret om KIK’ens arbejde og som også sørger for, at de er informeret om bestyrelsens strategier og planer.

Hver Klub i Klubben har sin egen lille “bestyrelse” med en formand og et eller flere medlemmer og de arbejder ud fra et beskrevet ansvarsområde. 

Læs om klubber i klubben her

Formål

 • at have det hyggeligt sammen
 • at nye og gamle spillere lærer hinanden at kende
 • at få nogle sjove golfoplevelser, og diskutere etikette og regler
 • at fremme det sociale samvær i klubben

Kaninturnering

I forårs-/sommerperioden spilles der på mandage (og onsdage når antallet af prøvemedlemmer fordrer det). Startdato for forårs/sommersæson er mandag d. 27. Marts og sidste spilledag er mandag d. 11. September 

I efterårsperioden spilles der på søndage. Startdato for efterårssæson er d. 17. September

Efterårssæsonen afsluttes med juleturnering, søndag d. 26. november.

BETINGELSER

Kaninturnering er både for alle eksisterende medlemmer og for prøvemedlemmer. Der spilles på 9-hulsbanen.

Regulering af handicap er obligatorisk for alle deltagere så både gode og mindre gode scores indberettes. Frivillig undtagelse tilbydes dog de, der SKAL deltage, såsom matchledelse og mentorer.

For mere information se Kaninprogrammet, der kan hentes ved indskrivning.

PRIS

Deltagerbetaling er 20,- pr. gang som bruges til præmier. Betaling skal ske ved tilmelding (ved aflevering af scorekort på dagen). Med mønter eller helst med MobilePay

START TIDER

Starttid i forårs-/sommerperioden er kl. 18:00 og scorekort SKAL afleveres senest kl. 17.40.

Starttid i efterårsperioden er kl. 9:30 og scorekort SKAL afleveres senest kl. 9.10

Matchledelsen fordeler deltagerne på de forskellige starthuller ud fra scorekortene.

TILMELDING

Mødested foran sekretariatet og udfyldt scorekort skal afleveres senest 20 minutter før spilstart

TURNERINGER

Det afsluttes fra gang til gang.

Mandage er for både gamle og nye medlemmer. Onsdage primært for prøvemedlemmer og deres mentorer. I perioder med få prøvemedlemmer vil turneringen blive samlet på mandage for alle spillere.

Efter spillet samles vi på terrassen eller i restauranten til præmieoverrækkelse. Der er 1 præmie til hver 4. deltager i alle 3 rækker – dog max 4 i hver række + klappræmier. Regelspørgsmål = 1 præmie ved lodtrækning mellem rigtige svar.
Der er også præmie ved 10, 20 og 30 gangs deltagelse.

Kaninklubben afrunder efterårssæsonen med en Juleafslutning. Der spilles Norsk Stableford med max 3 jern. Putter er obligatorisk på sommergreens. Efterfølgende julefrokost og uddeling af ikke for få præmier.

SPIL

Kaninmatcher spilles som Stableford, måske med et lille twist. Der spilles i 3 rækker; høj- mellem og lavhandicapper. Vi blander ”kaniner” og mellem/lav handicappere, så de nye kan lære en del om spillet og reglerne. Det skal pointeres at dette ikke er undervisning, det er vores træners arbejde, men en rigtig god form for tilgang til spillet og det sociale samvær.

Formål og værdier

 • At fremme det sociale samvær
 • At være med i et fællesskab
 • At lære både nye og gamle medlemmer at kende
 • At få nogle gode golfoplevelser
 • At skabe et miljø hvor fællesskab kan opstå

Kære alle 50+ medlemmer med max. 48 i HCP

Seniorklubben lader sig ikke stoppe af en frisk og kølig morgenbrise, ej heller af lidt nedbør fra oven. Hvis du vil spille med så foregår al tilmelding via Golfbox under ”turneringer” – seniorgolf senest søndag aften kl. 18.00.

Du møder derefter op mandag morgen senest 8.30 ved sekretariatet, hvor du får at vide dagens spilleformat og hvem du skal spille sammen med, og første start vil være kl. 09.00.

Vi spiller 18 huller og tilstræber at det tager max. 4 timer, hvorefter vi mødes på terrassen til præmieuddeling og hygge.

Vi starter forårssæsonen d. 10. april og fortsætter hver mandag til d. 26 juni med en afslutningsturnering og frokost.

Det koster 150 kr. for forårssæsonen, og det samme for efterårssæsonen.

Vi tilbyder NYE medlemmer at de kan spille gratis de 2 første gange og hvis man beslutter at fortsætte er det de nævnte priser der gælder.

Vi vil spille lidt forskelligt –  Stableford, parturnering med forskellige regler, og hvad vi nu kan finde på. Hovedformålet er at vi skal have nogle hyggelige golfrunder i godt selskab.

Når der spilles almindeligt Stableford vil runderne blive registret som EDS runder i Golfbox.

Er der behov for yderligere oplysninger eller spørgsmål er I velkommen til at kontakte formanden for Seniorklubben Poul Erik Skælbæk på tlf. 40388411 eller på mail til: seniorklubben@bbgolf.dk

Vi glæder os til at se nye som gamle spillere den 10. april.

TIRSDAGSDAMERNE I BARLØSEBORG GOLFKLUB 2023

FORMÅL:

 • At forbedre sit spil
 • At have det hyggeligt sammen
 • At lære både nye og gamle spillere at kende
 • At få nogle gode golfoplevelser
 • At være med i et fællesskab

GÆLDENDE REGLER:

Alle damer med hcp. max 48 kan deltage. Min. alder 18 år. Flex-og 9-huls medlemmer skal betale greenfee. Damer, som er fuldgyldigt medlem af en golfklub under Dansk Golf Union, kan deltage mod betaling af greenfee.

Rækkeinddeling:

A-rækken hcp. 0 – 28,5                B-rækken hcp. 28,6 – 48,0

Rækkeinddelingen fastsættes efter de 2 første spillerunder.

Sæsonen spilles hele året i den række, som man starter i ved sæsonstart.

Start dato: Tirsdag den 4. april 2023

 

Kontingent:        

Pris for hele sæsonen: kr. 300, 00 som betales samlet kr. 300 – eller i 2 rater

1.Rate senest den 20. marts og 2. rate senest den 30. juni.

Tilmelding: beløbet betales på Mobilpay:    6995FD, ref. Medlemsnr. + navn. 

Når beløbet er betalt, bliver du registreret i sekretariatet. Kontingentet dækker præmier i årets løb samt tilskud til afslutninger. Alt andet finansieres på medlemmernes eget initiativ.                

Starttider:  

Tirsdage: kl. 9.20-9.30-9.40-9.50-10.00 -kl. 14.00-14.10 -kl. 17.10-17.20

Der er spærret tider til os (se under tilmelding). Det er ikke tilladt at gå ud på andre tidspunkter. Mødetid senest 15. min før 1. starttid, så der kan sættes hold. Scorekort skal påføres ”Tirsdagsdamer” samt A-eller B-række under turnering og lægges i kassen, der står på skranken i lobbyen.

Det er obligatorisk, at alle runder, der spilles under disse turneringer, skal registreres i                                     Golfbox og godkendes af markøren på spilledagen. Husk at tage et billede af scorekortet, hvis du ikke har tastet det direkte på Golfbox under runden.                       

Tilmelding:

Tilmelding skal ske via GOLFBOX, mandag senest kl. 24,00, herefter bliver ikke reserverede tider slettet. Dette gælder alt spil om tirsdagen. Alene medlemmer af Tirsdagsdameklubben, kan tilmelde sig disse spærrede tider i Golfbox, og deres navn skal være synligt i Golfbox. Til turneringer med spisning vil der være separat tilmelding til spisning og tilmelding hertil er bindende.

Point:

Der gives point i A-og B-rækken således:

 1. plads 5 point, 2. plads 4 point, 3. plads 3 point, 4. Plads 2 point

Alle deltagere får 1 point.

Ved pointlighed vinder spilleren med laveste handicap.

Årets damegolfer er spilleren med flest tildelte point for de bedste 15 runder.

Turneringer:

Point turneringer spilles løbende og afsluttes med præmieoverrækkelse ved halvårs- og sæsonafslutning.

Spil:                          

Der veksles mellem stableford og slagspil. Andre turneringsformer vil forekomme – se turneringsplanenDer kører 2 turneringer hver tirsdag: en 9 hullers turnering (altid forni ) og en 18 hullers turnering. Du vælger selv hvilken turnering du deltager i.

Evt. nye medlemmer af tirsdagsklubben må prøvespille 2 gange (uden betaling) og skal om muligt spille på hold med den spiller, som har været i kontakt med vedkommende.  Tag kontakt til en fra udvalget angående starttid på Golfbox.

Sponsorgaver modtages meget gerne til brug som præmier.

God sommer

  Turneringsplan 1. halvår       
 4. april Stableford, rød        
11. april Slagspil, rød        
18. april Stableford,rød, Joker Match      
25. april Stableford, gul        
 2. maj Stableford, rød         
 9.maj Slagspil, rød          
16. maj Stableford, rød        
23.maj Stableford, orange(forni =3H+3G+3R) (bagni 3H+3G+6R)
30.maj Stableford, rød        
 6.juni Stableford, gul        
13. juni Stableford, rød        
    ??  Forårsafslutning, program følger senere    
20.juni Slagspil, rød        
27. juni Stableford, rød – spil med rød bold    
  Turneringsplan 2. halvår      
  4.juli Stableford,rød        
11. juli Slagspil, rød          
18. juli Stableford,rød, Joker Match      
25. juli Stableford, rød        
 1.august Stableford, rød        
 8. august Slagspil, rød        
15.august Stableford,rød, Joker Match      
22.august Stableford, rød        
29. august Stableford, gul        
 5.september Slagspil, rød (notere antal put)    
12. september Stableford, rød        
19. september Stableford, orange (forni=3H+3G+3R) (bagni=3H+3G+3R)
  30.september Efterårsafslutning, program følger senere  
26.september Stableford, rød        

Udvalgets medlemmer: 

Ulla Hansen   41279391
Kirsten Karlshøj   40164132
Britt Larsen   23657625
Else Marie Lønvig   51909692
Anne Marie Gad J.   26853911

JOKER MATCH

Jokermatch er en stableford turnering, hvor spilleren inden start på runden

markerer henholdsvis 2 huller (på 9 huller) eller 4 huller (på 18 huller)

hvor spilleren får dobbelt point, dvs. scoren på hullet gange 2.

Scorekort udfyldes almindeligt og de ekstra point noteres i rækken ved siden af.

Spilleren registrerer selv scorekort i Golf Box, og afleverer det i kassen på skranken.

SLAGSPIL MED PUT

Ved slagspil tælles put´s på green. Scoren incl put noteres i 1. Række og antal put noteres i 2. række på kortet.

Hvis bolden samles op efter reglen med max.score … noteres antal put med 4.

Spilleren registrerer selv scorekort i Golf Box og afleverer det i kassen på skranken.

SOKRATES – HOLDSPIL

Sokrates er et holdspil – med 4 spillere på holdet, hvor de 3 bedste scores er tællende for holdet.

Hvis der er 3 spillere på et hold, tildeles holdet en Pedroline som fjerde spiller.

Pedroline tildeles 2 point på par 4 huller og 1 point på par 3 og par 5 huller.

Kan spilles i forbindelse med spisning/afslutning.

SPIL ORANGE

Ved denne turneringsform spilles der følgende:

Forni :3 huller hvid/ 3 huller gul / 3 huller rød tee. Bagni: 3 huller hvid/3 huller gul/3 huller rød tee.

Scorekort udskrives med gul tee-sted.

Der kan ikke foretages handicapregulering, og scorekort afleveres i kassen på skranken. 

SPIL MED RØD BOLD

Holdspil med 4 spillere, evt 3 spillere. Der spilles med handicap og spillerne fører individuelle scorekort

Samtidig udfyldes et hold scorekort med angivelse af hvem der spiller med den røde bold.

Rød bold går på skift mellem spillerne, alle spiller 4 gange med rød bold og de 2 sidste gange er valgfrit for holdet. Stableford scoren tæller dobbelt for den røde bold. De 3 bedste scores er tællende til holdets resultat.  Hvis der er 3 spillere på et hold, spiller alle 5 gange med rød bold og de sidste er valgfrit.

Bliver den røde bold væk – spilles med egen hvid bold, der ikke giver dobbelt point.

Spilleren registrerer selv scorekort i Golf Box og afleverer det i kassen på skranken sammen med holdkortet.

Formål

At udbygge den sociale kontakt samt den sportslige side af golfspillet for klubbens
herrespillere. Onsdagsherrerne afholder turneringen hen over sommeren i tidsrummet maj – september.
Der afholdes turnering hver onsdag. Der planlægges ture til andre golfklubber, hvis der er deltagere nok.
En del af turneringsfeen vil gå til dette formål.

Programmet for 2023:

Gældende regler

BETINGELSER
 • Alle herrer med handicap op til 48 kan deltage
 • Der spilles i en A-række med hcp. op til 21,0 og en B-række med hcp. fra 21,1
 • Der sker handicapregulering efter alle turneringer (undtaget når vi spiller fra orange tee)
 • Prisen er kr. 30,- pr. gang
 • Faste starttider kl. 09.00 og kl. 16.30, hvor der er booket bane. Mød op senest 10. min. før start
 • Man skriver sig på listen ved sekretariatet
 • Man lægger 30 kr. i en pose med navn og nr. og dropper posen i scorekort postkassen. Der kan også betales på MobilePay på tlf.: 5116 6270
 • Man udskriver et scorekort – og skriver Onsdagsherre på kortet
 • Man går hen på driving range, hvor der trækkes lod om holdsammensætning
 • Efter spillet afleveres det underskrevne scorekort i scorekortboxen uanset scoren
 • Inden den følgende onsdag ophænges en resultatliste ved sekretariatet
 • Vi spiller uden sommerpause og sidste gang er d. 14 september
PRÆMIER

De 5 bedste i A- og B-rækken efter hele sæsonen, hvor det er de 15 bedste resultater, der tæller med.
Der er en flaske vin til vinderen af hver spillerunde, både i A- og B-rækken og den udleveres ved afslutning af sæsonen, hvor også rets golfer kåres.

Vi ser frem til en række hyggelige og spændende turneringer på vores dejlige bane sammen med kendte og nye medlemmer.
Kig på turneringslisten, mød frem og gør nye bekendtskaber og opfrisk de gamle.

POINT SYSTEM
 • Nr. 1 – 12 point
 • Nr. 2 – 10 point
 • Nr. 3 – 9 point
 • Nr. 4 – 8 point
 • Nr. 5 – 7 point
 • Nr. 6 – 6 point
 • Nr. 7 – 5 point
 • Nr. 8 – 4 point
 • Nr. 9 – 3 point
 • Nr. 10 – 2 point

Derefter får alle deltager 1 point – og det gælder i begge rækker.

Formål

 • at have det hyggeligt sammen
 • at lære både nye og gamle spillere at kende
 • at få nogle sjove golfoplevelser, og diskutere etikette og regler
 • at fremme det sociale samvær i klubben
 • at introducere nye handicapspillere til 18- huls banen

Programmet for 2023:

Opstart d. 13/4 2023 kl. 18.00

Kort skal afleveres senest 17.30 – Pris 30 kr. pr. par.

13.april              Greensome

20.april              Foursome

27.april              Greensome

4.maj                  Best Ball

11.maj               Foursome

18.maj               Greensome – Kristihimmelfartsdag

25.maj               Greensome

1.juni                  Best Ball

8.juni                  Foursome

15.juni               Greensome

22.juni               Foursome

29.juni               Best Ball

6.juli                   Greensome

SOMMERFERIE PAUSE

3.august            Greensome

10.august         Best Ball

17.august         Greensome

24.august         Foursome

31.august         Greensome

7.september                     Foursome

14.september                    Greensome

17.september                   Greensome 18 huller afslutning med spisning

Gældende regler

BETINGELSER

Mix- og Pargolf kan spilles af M/K-deltagere, der er medlem af Barløseborg Golfklub. Du skal være spilleberettiget til 18 huls banen, dvs. handicap max 48,0.

Vi vil rigtig gerne ha’ nye medlemmer med til vores turneringer, så selvom du stadigvæk spiller med i kaninklubben, er du også meget velkommen her.

Har du ikke en makker, så kontakt et af udvalgsmedlemmerne, så hjælper vi dig med at finde én, du kan spille sammen med.

PRIS

Startgebyr er 30,- kr. pr gang, som betales ved tilmeding og aflevering af scorekort.

START TIDER

Der spilles torsdage kl. 18.00 – opstart d. 13/4-2023.

Det er ikke tilladt at gå ud på andre tidspunkter. Matchledelse trækker holdene mellem scorekortene.

TILMELDING

Mødested foran sekretariatet og udfyldt scorekort skal afleveres senest kl. 17.40.

TURNERINGER

Det afsluttes fra gang til gang. Eventuelt med afslutning af sæsonerne over 18 huller. Sidste spilledag før sommerpause er d. 6/7-2023 . Der startes op efter pausen d. 3/8-2023.

SPIL

Vi veksler mellem at spille foursome og greensome. Anden spilleform kan tilrettelægges af udvalget. Der spilles efter 60/40-reglen og der spilles 9 huller – altid forni.