Klubber i klubben​

Barløseborg Golfklub har vi en masse forskellige Klubber i Klubben – også kaldet KIK. Du finder dem alle beskrevet i de næste menu punkter.

De har alle en kontaktperson i bestyrelsen, som sørger for at bestyrelsen er orienteret om KIK’ens arbejde og som også sørger for, at de er informeret om bestyrelsens strategier og planer.

Hver Klub i Klubben har sin egen lille “bestyrelse” med en formand og et eller flere medlemmer og de arbejder ud fra et beskrevet ansvarsområde. 

Læs om klubber i klubben her

Formål

 • at have det hyggeligt sammen
 • at nye og gamle spillere lærer hinanden at kende
 • at få nogle sjove golfoplevelser, og diskutere etikette og regler
 • at fremme det sociale samvær i klubben

Kaninturnering 2024

I forårs-/sommerperioden spilles der på mandage (og onsdage når antallet af prøvemedlemmer fordrer det). Startdato for forårs/sommersæson er mandag d. 01. April og sidste spilledag er mandag d. 09. September 

I efterårsperioden spilles der på søndage. Startdato for efterårssæson er d. 15. September

Efterårssæsonen afsluttes med juleturnering, søndag d. 24. november.

BETINGELSER

Kaninturnering er både for alle eksisterende medlemmer og for prøvemedlemmer. Der spilles på 9-hulsbanen.

Regulering af handicap er obligatorisk for alle deltagere så både gode og mindre gode scores indberettes. Frivillig undtagelse tilbydes dog de, der SKAL deltage, såsom matchledelse og mentorer.

For mere information se Kaninprogrammet, der kan hentes ved indskrivning.

PRIS

Deltagerbetaling er 20,- pr. gang som bruges til præmier. Betaling skal ske ved tilmelding (ved aflevering af scorekort på dagen). Der kan KUN betales med MobilePay

START TIDER

Starttid i forårs-/sommerperioden er kl. 18:00 og scorekort SKAL afleveres senest kl. 17.40.

Starttid i efterårsperioden er kl. 9:30 og scorekort SKAL afleveres senest kl. 9.10

Matchledelsen fordeler deltagerne på de forskellige starthuller ud fra scorekortene.

TILMELDING

Mødested foran sekretariatet og udfyldt scorekort skal afleveres senest 20 minutter før spilstart

TURNERINGER

Det afsluttes fra gang til gang.

Mandage er for både gamle og nye medlemmer. Onsdage primært for prøvemedlemmer og deres mentorer. I perioder med få prøvemedlemmer vil turneringen blive samlet på mandage for alle spillere.

Efter spillet samles vi på terrassen eller i restauranten til præmieoverrækkelse. Der er 1 præmie til hver 4. deltager i alle 3 rækker – dog max 4 i hver række + klappræmier. Regelspørgsmål = 1 præmie ved lodtrækning mellem rigtige svar.
Der er også præmie ved 10, 20 og 30 gangs deltagelse.

Kaninklubben afrunder efterårssæsonen med en Juleafslutning. Der spilles Norsk Stableford med max 3 jern. Putter er obligatorisk på sommergreens. Efterfølgende julefrokost og uddeling af ikke for få præmier.

SPIL

Kaninmatcher spilles som Stableford, måske med et lille twist. Der spilles i 3 rækker; høj- mellem og lavhandicapper. Vi blander ”kaniner” og mellem/lav handicappere, så de nye kan lære en del om spillet og reglerne. Det skal pointeres at dette ikke er undervisning, det er vores træners arbejde, men en rigtig god form for tilgang til spillet og det sociale samvær. 

Kontakt

Kaninklubben består af en gruppe medlemmer  som på skift sørger for at gennemføre turneringen. Der kan tages kontakt til kaninklubben via sekretariatet på post@bbgolf.dk 

Formål og værdier

 • At fremme det sociale samvær
 • At være med i et fællesskab
 • At lære både nye og gamle medlemmer at kende
 • At få nogle gode golfoplevelser
 • At skabe et miljø hvor fællesskab kan opstå

Kære alle 50+ medlemmer med max. 48 i HCP

Seniorklubben lader sig ikke stoppe af en frisk og kølig morgenbrise, ej heller af lidt nedbør fra oven. Hvis du vil spille med så foregår al tilmelding via Golfbox under ”turneringer” – seniorgolf senest søndag aften kl. 18.00.

Du møder derefter op mandag morgen senest 8.30 ved sekretariatet, hvor du får at vide dagens spilleformat og hvem du skal spille sammen med, og første start vil være kl. 09.00.

Vi spiller 18 huller og tilstræber at det tager max. 4 timer, hvorefter vi mødes på terrassen til præmieuddeling og hygge.

Vi starter forårssæsonen d. 15. april og fortsætter hver mandag til d. 24. juni med en afslutningsturnering og frokost.

Det koster 150 kr. for forårssæsonen, og det samme for efterårssæsonen.

Vi tilbyder NYE medlemmer at de kan spille gratis de 2 første gange og hvis man beslutter at fortsætte er det de nævnte priser der gælder.

Vi vil spille lidt forskelligt –  Stableford, parturnering med forskellige regler, og hvad vi nu kan finde på. Hovedformålet er at vi skal have nogle hyggelige golfrunder i godt selskab.

Når der spilles almindeligt Stableford vil runderne blive registret som EDS runder i Golfbox.

Er der behov for yderligere oplysninger eller spørgsmål er I velkommen til at kontakte formanden for Seniorklubben Poul Erik Skælbæk på tlf. 40388411 eller på post@bbgolf.dk som formidler videre til Poul Erik.

Vi glæder os til at se nye som gamle spillere den 10. april.

TIRSDAGSDAMERNE I BARLØSEBORG GOLFKLUB 2024

FORMÅL:

      At forbedre sit spil

      At have det hyggeligt sammen

      At lære både nye og gamle spillere at kende

     At få nogle gode golfoplevelser

     At være med i et fællesskab

 

GÆLDENDE REGLER:

Alle damer med spille- hcp. max 51 slag kan deltage. Min. alder 18 år. Flex-og 9-huls medlemmer skal betale greenfee. Damer, som er fuldgyldigt medlem af en golfklub under Dansk Golf Union, kan deltage mod betaling af greenfee.

Nye medlemmer vil få tilknyttet en mentor og spille de første 3 runder på hold med denne person. Der betales ikke match fee for de 3 runder.    

Rækkeinddeling: Handicap:             A-rækken 0 – 28,8        B-rækken hcp. 28,9 – 48,3     

                               Spillehandicap:    A-rækken 0 – 30            B-rækken 31-51

                              Sæsonen spilles hele året i den række, som man starter i ved sæsonstart.

         

Start dato:           Tirsdag den 2. april 2024

Kontingent:          Pris for hele sæsonen: kr. 300, 00 som betales samlet kr. 300 – eller i 2 rater

1.       rate senest den 25. marts og 2. rate senest den 24. juni.

Tilmelding: beløbet betales på Mobilpay:    6995FD, ref. Medlemsnr. + navn. 

                                Når beløbet er betalt, bliver du registreret i sekretariatet.

                             

                                Kontingentet dækker præmier i årets løb samt tilskud til afslutninger.

                                alt andet finansieres på medlemmernes eget initiativ. 

                                Præmier til sommerafslutningen vil være i forhold til antal deltagere.

                                Præmier til årsafslutningen er følgende:

                                 Årets golfer :   resultatet for de 15 bedste runder i årets løb.

                                 Bedste samlede resultat hele året for 1. og 2. pladsen i  A- og B- rækken for

                                 både 18  og  9  hullers turneringen.            

                                   

                                

  Starttider:            Tirsdage: kl. 9.20-9.30-9.40-9.50-10.00 — kl. 14.00-14.10 — kl. 17.10-17.20-17.30

                                Der er spærret tider til os (se under tilmelding) og det er ikke tilladt at gå ud på andre      

                                tidspunkter.

                                Mødetid ved udslags banen senest 15. min før 1. starttid, så der kan trækkes hold.

                                Så vidt som det er muligt vil vi forsøge at sætte hold med 2 spillere fra A- og B-rækken.      

                                   Scorekort bedes påført ”Tirsdagsdamer” samt A-eller B-række inden trækning af hold.

Scorekortet underskrives af spilleren og markøren efter spillerunden og inden aflevering i kassen, der står på skranken i lobbyen.

                                Alle scorekort skal indberettes (undtagen spil orange) og dermed reguleres i handicap.

                                Britt Larsen og Inga Skælbæk indberetter scorekortene elektronisk.

                             

 Tilmelding:           Tilmelding skal ske via GOLFBOX.dk under tidsbestilling for Barløseborg Golfklub,

                              senest søndag kl. 24.

                              Dette gælder alt spil om tirsdagen. Alene medlemmer af Tirsdagsdameklubben kan 

                              tilmelde sig disse starttider i Golfbox og deres navn skal være synligt i Golfbox.       

                                 Til turneringer med spisning vil der være separat tilmelding til spisning og tilmelding

                                  hertil er bindende.                                             

 Point:                      Der gives point i A-og B-rækken således:

                                 1. plads 5 point -2. plads 4 point, -3. plads 3 point -4. Plads 2 point    

                                  Alle deltagere får 1 point.

                                  Ved pointlighed vinder spilleren med laveste handicap.

                                  Årets damegolfer er spilleren med flest tildelte point for de bedste 15 runder.

Turneringer:            Point turneringer spilles løbende og afsluttes med præmieoverrækkelse ved

                                   Sæsonafslutningen.

Spil:                           Der veksles mellem stableford og slagspil.

                                   Andre turneringsformer vil forekomme – se turneringsplanen.

                                                                                                                                                                      

Der kører 2 turneringer hver tirsdag: en 9 hullers turnering (altid forni) og en 18 hullers turnering.

Du vælger selv hvilken turnering du deltager i.

Sponsorgaver modtages meget gerne til brug som præmier.

 God sommer


 

Barløseborg´s
Tirsdagsdameklub 2024 
2024
       
Der spilles både en 18 hullers
og  en 
9 hullers turnering
(max. score for henholdsvis par 3,
par 4 og par 5         max 7, 9 og 11
slag  )
Turneringsplan 1. halvår
 2.
april
Stableford, rød
 9. 
april
Stableford, rød
16. april Stableford,rød    Joker Match
23. april Stableford, gul
30. april Stableford, rød  (notere antal put)
 7.maj Slagspil, rød
14. maj Stableford, rød
21.maj Stableford, orange(forni =3H+3G+3R)
(bagni 3H+3G+6R)
28.maj Stableford, rød
 4.juni Stableford, gul
11. juni Stableford, rød
18. juni Slagspil, rød
?? Forårsafslutning –  spil med rød bold- dato ikke fastlagt
25. juni Stableford, rød 
Turneringsplan 2. halvår
 
2.juli
Stableford,rød
 
9. juli
Stableford, rød
16. juli Stableford,rød, Joker Match
23. juli Stableford, rød
30. juli Stableford, rød
 
6. august
Slagspil, rød
13. august Stableford,rød,   Joker Match
20. august Stableford, rød
27. august Stableford, gul
 
3. september
Slagspil, rød (notere antal put)
10. september Stableford, rød
17. september Stableford, orange (forni=3H+3G+3R)
(bagni=3H+3G+3R)
24. september Stableford, rød 
28. sept. ?? Efterårsafslutning, program følger
senere
   
??
Årets golftur –   ???
   
??
Evt. lørdagstur til en Fynsk
Golfklub
Udvalgsmedlemmer: telefon Registrering af
scorekort:
Ulla Hansen formand 41279391 Inga Skælbæk  51802009
Britt Larsen kasserer 23657625 Britt Larsen 23657625
Else Marie Lønvig 51909692
Anne Marie Gad J. 26853911

Formål

At udbygge den sociale kontakt samt den sportslige side af golfspillet for klubbens
herrespillere. Onsdagsherrerne afholder turneringen hen over sommeren i tidsrummet maj – september.
Der afholdes turnering hver onsdag. Der planlægges ture til andre golfklubber, hvis der er deltagere nok.
En del af turneringsfeen vil gå til dette formål.

Programmet for 2024:
10/4 stableford gul tee
17/4 stableford rød tee
24/4 slagspil gul tee
1/5 slagspil rød tee
8/5 orange
15/5 stableford hvid tee
22/5 stableford gul tee
29/5 stableford rød tee
5/6 slagspil gul tee
12/6 slagspil rød tee
19/6 stableford hvid tee
26/6 orange
3/7 stableford gul tee
10/7 stableford rød tee
17/7 slagspil gul tee
24/7 slagspil rød tee
31/7 stableford hvid tee
7/8 orange
14/8 stableford gul tee
21/8 stableford rød tee
28/8 slagspil gul tee
4/9 slagspil rød tee
11/9 stableford gul tee


Gældende regler

BETINGELSER
 • Alle herrer med handicap op til 48 kan deltage
 • Der spilles i en A-række med hcp. op til 20,0 og en B-række med hcp. fra 20,1
 • Der sker handicapregulering efter alle turneringer (undtaget når vi spiller fra orange tee)
 • Prisen er kr. 30,- pr. gang
 • Faste starttider kl. 09.00 og kl. 16.30, hvor der er booket bane. Mød op senest 10. min. før start
 • Man skriver sig på listen ved sekretariatet
 • Man lægger 30 kr. i en pose med navn og nr. og dropper posen i scorekort postkassen. Der kan også betales på MobilePay på tlf.: 5116 6270
 • Man udskriver et scorekort – og skriver Onsdagsherre på kortet
 • Man går hen på driving range, hvor der trækkes lod om holdsammensætning
 • Efter spillet afleveres det underskrevne scorekort i scorekortboxen uanset scoren
 • Inden den følgende onsdag ophænges en resultatliste ved sekretariatet
 • Vi spiller uden sommerpause og sidste gang er d. 11. september
PRÆMIER

De 5 bedste i A- og B-rækken efter hele sæsonen, hvor det er de 15 bedste resultater, der tæller med.
Der er en flaske vin til vinderen af hver spillerunde, både i A- og B-rækken og den udleveres ved afslutning af sæsonen, hvor også rets golfer kåres.

Vi ser frem til en række hyggelige og spændende turneringer på vores dejlige bane sammen med kendte og nye medlemmer.
Kig på turneringslisten, mød frem og gør nye bekendtskaber og opfrisk de gamle.

POINT SYSTEM
 • Nr. 1 – 12 point
 • Nr. 2 – 10 point
 • Nr. 3 – 9 point
 • Nr. 4 – 8 point
 • Nr. 5 – 7 point
 • Nr. 6 – 6 point
 • Nr. 7 – 5 point
 • Nr. 8 – 4 point
 • Nr. 9 – 3 point
 • Nr. 10 – 2 point

Derefter får alle deltager 1 point – og det gælder i begge rækker.


Formand

Benny Andersen

Mail : bennyogliss@gmail.com

Mobil : 51166270

Medlem

Kenneth Apitz

Mail : kennethapitz@mail.tele.dk 

Mobil : 23371571

Parmatch:

Betingelser:

Mix- og pargolf kan spilles af m/k deltagere, der er medlem af Barløseborg golfklub.

Du skal være spilleberettiget til 18 huls banen, d.v.s handicap max. 48

Vi vil gerne have nye medlemmer med til vores turneringer, så selvom du stadigvæk spiller med i eks: kaninklubben, er du også velkommen her.

Har du ikke en spillemakker, så kontakt et af udvalgsmedlemmerne, så prøver vi at hjælpe dig med at finde en du kan spille med.

Pris:

Startgebyr er 40 kr. pr. gang pr. par, som betales ved tilmelding og aflevering af scorekort i sekretariatet, enten kontant eller via Mobilepay. (P.S. der er altid hjælp til udfyldelse af scorekort).

Starttider:

Der spilles torsdage kl. 18.00 – opstart D 11/04 2024 (se spilleplan nedenfor)

Det er ikke tilladt at gå ud på andre tidspunkter, matchledelsen trækker holdenes sammensætning mellem de afleverede scorekort (tilfældigt).

Tilmelding:

Mødested foran sekretariatet og udfyldt scorekort skal afleveres senest 17.30

Turneringer:

Det afsluttes fra gang til gang, eventuelt med afslutning af sæsonerne over 18 huller.

Sidste spilledag før sommerpause er D. 04/07 2024. Der startes op igen D. 01/08 2024

Spil:

Vi veksler mellem at spille foursome, greensome eller bestball. Anden spilleform kan tilrettelægges af udvalget. Der spilles efter 60/40 reglen og der spilles 9 huller, altid for ni.

Formål:

At have det hyggeligt sammen

At lære både nye og gamle spillere at kende

At få nogle sjove oplevelser sammen

At fremme det sociale samvær i klubben

At introducere nye handicapspillere til 18 huls banen

Pargolf udvalg:

Susanne og Kurt Nielsen_______susannenielsenfyn@gmail.com

Liss og Benny Andersen________bennyogliss@gmail.com

Birthe og Edi Frederiksen_______edi@mail.dk


Pargolf 2024

 

 

 

 

 

Dato:

Spilleform

 

Dato:

Spilleform

 

 

11-apr

Greensome

01-aug

Greensome

 

 

18-apr

Foursome

08-aug

Best ball

 

 

25-apr

Greensome

15-aug

Greensome

 

 

02-maj

Best ball

22-aug

Foursome

 

 

09-maj

Foursome

Kr H

29-aug

Greensome

 

 

16-maj

Greensome

05-sep

Foursome

 

 

23-maj

Greensome

12-sep

Greensome

 

 

30-maj

Best ball

19-Sep

Foursome

 

 


06-jun

Foursome

 21-sep

Greensome

 

 

18 huller

13-jun

Greensome

 

med spisning

 

 

starter 10.00

20-jun

Foursome

 

 

 

27-jun

Best ball

 

 

 

04-jul

Greensome