Opstartsmøde tirsdagsdamer 6.marts kl. 19.00

Kære alle kvindelige golf spillere i Barløseborg.
Snart bliver det forår og dermed også start på sæson 2024 for tirsdagsdamer.
Vi vil derfor gerne invitere dig til opstartsmøde som afholdes ONSDAG 6. marts
Kl. 19.00 i mødelokalet Barløseborg.
Har du forslag eller input til sæsonen 2024, er du velkommen til at skrive til Ulla
Hansen mail: ullahansen1956@gmail.com senest 25.februar. Udvalget vil se på alle
indkomne forslag og tage det med på opstartsmødet.
Der vil være kaffe og kage, så du skal tilmelde dig på mail:
ullahansen1956@gmail.com senest 25. februar.
Håber at se rigtig mange, også nye medlemmer. I år vil vi tilbyde nye at afprøve 3 X
golf inden betaling og du tilknyttes en mentor alle 3 gange.
Venlig hilsen tirsdagsudvalget
Anne Marie Gad, Kirsten Karlshøj, Else Marie Lønvig, Britt Larsen og Ulla Hansen

Med venlig hilsen

Sekretariatet