Regel- og Handicapudvalg

Regel- og Handicapudvalget i Barløseborg Golfklub

Udvalget tager stilling til spørgsmål vedrørende golfreglerne evt. i samarbejde med DGU.

Ved tvivlsspørgsmål om for høje eller for lave handicaps korrigerer udvalget handicaps efter retningslinierne omtalt i EGA handicapsystemets § 13.

Medlemmerne i R&H-udvalget udpeges af bestyrelsen blandt klubbens regelkyndige og regelinteresserede medlemmer. Udvalget arbejder efter Golfreglerne 2019 udstukket af R&A, USGA og Dansk Golf Union.

Medlemmerne i udvalget opdaterer løbende deres kendskab til regler, regelændringer og handicapsystem gennem deltagelse i Dansk Golf Unions seminarer og gennem selvstudier. Medlemmerne i udvalget har tavshedspligt. Gælder også efter udtrædelse af udvalget.

Udvalget skal varetage følgende specifikke opgaver
 • Forestå udbredelse af kendskabet til golfreglerne og handicapsystemet blandt klubbens medlemmer.
 • Forestå regelundervisning og afvikle regelprøve for nye medlemmer, der skal begynde at spille golf.
 • Forestå ændringer af handicap for medlemmer, hvis handicap ikke længere er retvisende.
 • Godkendelse af den årlige handicapregulering.
 • Behandling og afgørelse af regelspørgsmål i forbindelse med spil på banen.
 • Behandle tvister i forbindelse med spil på banen.
 • Træffe afgørelse i disciplinær- og etikettesager. Afgørelser skal forelægges bestyrelsen, der herefter træffer beslutning om evt. repressalier.
 • Stille dommerkapacitet til rådighed i forbindelse med Barløseborg Elite Open og andre turneringer, hvor der kræver dommer tilstedeværelse.
 • Udarbejdelse af lokale regler i samarbejde med baneejer og klubben.
 • I samarbejde med baneudvalg og baneejer at sørge for, at banens afmærkninger og opsætning er i overensstemmelse med Dansk Golf Unions reglement.

 

Nye golfregler fra 2019

Der er kommet nyt regelsæt fra R&A og USGA med virkning fra 1. januar 2019. De nye danske regelbøger kan købes i sekretariatet. De 20 vigtigste er listet nedenfor:

 1. Søgetid – nedsat fra 5 til 3 minutter
 2. Bold flyttet under søgning – genplacér (ingen straf)
 3. Bold i eget nedslagsmærke – lempelse uden straf i det generelle område (fairway og rough)
 4. Udmåling til droppeområde – den længste kølle, undtagen en putter
 5. Drop fra knæhøjde
 6. Forkert green – lempelse skal nu også tages ved gene for stance eller sving
 7. Bold rammer spiller eller udstyr – ingen straf
 8. Dobbeltslag – tæller kun som ét slag (ingen straf)
 9. Tilfældig berøring af sand i bunker med køllen – ingen straf (dog ikke lige foran og bagved bolden)
 10. Løse naturgenstande kan flyttes hvor som helst
 11. Drop ud af bunker med 2 strafslag på flaglinjen – når bolden erklæres uspillelig
 12. Vandhazard hedder nu strafområde
 13. Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i strafområde – og slå prøveslag
 14. Bold bevæger sig på greenen på grund af vindstød eller lignende efter markering og genplacering – genplacér uden straf
 15. Bold tilfældigt flyttet af spilleren på greenen – genplacér uden straf
 16. Skader på greenen – reparér alle skader fra sko, sten i overfladen, m.m. Bring greenen tilbage til oprindelig tilstand. Ingen forbedring tilladt af spillelinje udover reparation
 17. Ikke placere en kølle som hjælp til opstilling
 18. Ikke få hjælp fra caddie/partner med hjælp til opstilling
 19. Tilladt at ramme flagstangen i hullet ved putt fra greenen
 20. Bold hviler mod flagstang i hullet: I hul, hvis blot en del af bolden er under jordoverfladen

Udvalgets medlemmer

Torben Wolstrup

Formand

Tlf. 61 67 10 89
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Arne Højgaard Eriksen

Medlem

Tlf: 4053 2810
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Barløseborg Golf

Skovvangsvej 47
5610 Assens

CVR 29 50 79 29

Følg os
Golfklubben

Tlf.: 6479 1224
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Golfmanagere
Anders Busse Rasmussen og Camilla Rex
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

- Medlemskaber, ind- & udmeldelser, sponsor, udvalg, klubber i klubben, turneringer mm.

Café & Restaurant

Tlf.: 6479 1023
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

- 19. hul, brunch, frokoster, middage, selskaber,  overnatning, mødelokaler, golfophold mm.

Åbningstider 1. oktober til 31. oktober 2021
Åbningstider 1. marts til 31. marts 2022
Mandag    Lukket
Tirsdag     13.00 - 17.00
Onsdag    Lukket
Torsdag    12.00 - 16.00
Fredag      09.30 - 13.30
 
Åbningstider 1. november til 28. februar 2022
Mandag   Lukket
Tirsdag    10.00 - 15.00
Onsdag   Lukket
Torsdag   10.00 - 15.00
Fredag    Lukket

Der er lukket i Sekretariatet
lørdage, søndage og helligdage.

Tlf. 6479 1224 
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.