Udmeldelse og skift af medlemskab

Skulle du ønske at melde dig ud af klubben, så har vi i vores vedtægter regler for opsigelse af medlemskabet, som skal overholdes. Udmeldelse kan efter min. 1 års medlemsskab kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til d. 31. marts, d. 30. juni, d. 30. september eller d. 31. december.

Dvs. for at kunne stoppe pr. 31. december, så skal du ha' sendt et brev eller en mail til sekretariatet senest den 30 september. Sender du mailen den 5. oktober, så kan du først blive udmeldt den 31. marts.

Ønsker du at skifte fra en medlemskategori til en anden, kan det ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrist, som beskrevet ovenfor. Ved skift til højere kontingentkategori kan dette ske øjeblikkeligt. Ved skift af medlemskategori starter en ny bindingsperiode på et år, undtagen for passivt medlemskab. 

Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske under iagttagelse af gældende udmeldelses frister. Ved eventuelt senere ønske om at vende tilbage til aktiv status, kan dette, efter minimum 9 måneder som passiv medlem, ske uden at skulle optages på venteliste og på samme vilkår som tidligere aktivt medlemskab.

Du kan læse de fulde vedtægter her.