Barløseborg rykkerprocedure ved kontingent restancer

Konsekvenser for medlemskabet af Barløseborg Golfklub ved manglende kontingentbetaling:

  • Ved udsendelse af 1. betalingspåmindelse spærres medlemmets ret til at spille på Barløseborg Golfklubs bane og ret til at spille greenfee (DGU’s centrale database).
  • Har man G5 kort, fjernes spilleretten også til dette.
  • Bagmærke, der er dokumentation for ret til spil på Barløseborg Golfklubs bane inddrages og udleveres først når kontingentet er betalt.
  • Rettighed til spil på Barløseborg Golfklubs bane, at spille greenfee og spille G5 runder på andre baner generhverves, når kontingentrestancer og rykkergebyrer er betalt.
  • Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion af Barløseborg Golfklub jvf. vedtægternes § 5. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede og genindmeldelse vil ske i henhold til vedtægternes § 3, § 4 og § 5.

Der beregnes et rykkergebyr på 100 kr. for 2. betalingspåmindelse og et på 100,- kr. for 3. betalingspåmindelse.

Betalingspåmindelserne udsendes efter følgende retningslinjer:

• Den 1. betalingspåmindelse sendes 10-12 dage efter forfaldsdato.
• Den 2. betalingspåmindelse sendes 10-12 dage efter 1. betalingspåmindelse.
• Den 3. og sidste betalingspåmindelse sendes 10-12 dage efter 2. betalingspåmindelse
• Er beløbet stort nok overdrages det til inkasso, når fristen på den sidste betalingspåmindelse udløber.

Sidste rykkerskrivelse, inden kravet overdrages til inkasso, indeholder en advarsel til medlemmet om, at der kan pålægges yderligere omkostninger.