Regionsgolf i Barløseborg Golfklub

Regionsgolf Danmark er den største holdturnering for klubgolfere i Danmark, både hvad angår deltagende klubber, deltagende hold/spillere samt afviklede kampe gennem sæsonen.

Turneringen er begyndt helt tilbage i 1970’erne og spilles som landsdækkende holdturneringer i ABCD rækkerne og i Senior, Veteran og Super Veteran rækkerne med i alt 12 landsfinaler.

Du kan læse mere om regionsgolf her.

Barløseborg Golfklub har i 2019 tilmeldt sig med 2 hold til Senior B, 1 hold til Veteran C og med 4 hold til ABCD rækkerne, dvs. 1 hold i hver række.

Der udnævnes 1 holdkaptajn for hvert hold, som skal sørge for hold udtagelsen til de enkelte kampe og til at stå for alt det praktiske.

Det er Barløseborgs Golfklubs intention, at man deltager i regionsgolf for at vinde, dvs. der stilles i stort omfang det stærkeste hold til hver kamp. Det vil være op til den enkelte holdkaptajn at stille holdene ud fra de spillere, der er til rådighed og det vil også være hensigtsmæssigt at melde sin strategi ud til sine spillere.

Er du interesseret i at spille Regionsgolf, så kontakt holdkaptajnen fra det hold, du gerne vil spille på.

Retningslinjer for deltagere i Seniorer, Veteraner og Super Veteraner rækkerne

Seniorer skal være fyldt 50 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes, veteraner skal være fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes og Super Veteraner skal være fyldt 70 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

For alle grupper gælder, at man skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af en godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Man kan kun spille for hjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret, og man skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Det er tilladt at benytte op til tre spillere med professionel status på holdet. Flexmedlemmer kan ikke deltage.

Der er 3 hjemmebane kampe og 3 udebane kampe. Spille datoerne er som udgangspunkt fredage ved 16-17 tiden.

Holdkaptajn for Veteran D8   Mangler en holdkaptajn      Var det noget for dig ??           Kampprogram
Holdkaptajn for Senior B6   Edi Frederiksen     edi@mail.dk      2463 5135     Kampprogram
Holdkaptajn for Senior B5   Kurt Nielsen     kn@bredmoblerogdesign.dk      27 89 09 70     Kampprogram

Retningslinjer for deltagere i A-B-C-D rækkerne

Spillerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes samt kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret. Spillerne skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Fleksmedlemmer kan ikke deltage.

En spiller må gerne spille i forskellige rækker dog ikke i samme uge. Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer og veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger, deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne. Divisionsspillere kan uden begrænsninger deltage i de indledende runder og i slutspil.

Spillernes EGA handicap:
• A-række min. 4,5
• B-række min. 11,5
• C-række min. 18,5
• D-række min. 26,5
Spillernes EGA-handicap om fredagen er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølgende uge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.

Der er 3 hjemmebane kampe og 3 udebane kampe. Spille datoerne er som udgangspunkt mandage ved 16.30 - 17 tiden. 

Holdkaptajn for A-rækken   Mette Meyer     post@bbgolf.dk      29 73 20 72     Kampprogram
Holdkaptajn for B-rækken   Tina Harboe Warbrick     tharboe@mail.dk      20 65 74 37     Kampprogram
Holdkaptajn for C-rækken   Kurt Hedahl Rasmussen     kucon@privat.dk      50 44 06 30     Kampprogram
Holdkaptajn for D-rækken   Palle Nielsen     jpnielsen3@hotmail.com      51 18 58 99     Kampprogram

Retningslinjer, der er fælles for ABCD og Senior, Veteran og Super Veteran

Der er ikke gratis prøvespil under turneringens gennemførelse, hverken i puljespil eller slutspil og der tilbydes ikke gratis træningsbolde.

Der spilles hulspil over 18 huller. Med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee, eller hvad der er sædvanlig klub-tee. I A-rækken kan holdkaptajnerne aftale, at der spilles fra blå/hvidt teested, eller hvad der måtte være tilsvarende disse teesteder. Singlerne spilles som 2-bolde. Der spilles fra scratch i alle rækker, dvs. uden handicap.

En spiller må ikke anvende en caddy under den fastsatte runde.

Hvis spilleren under spil ved brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren, efter først at have modtaget en protest (iht. Regel 2-5) fra modspilleren ved efterfølgende overtrædelse og protest blive indberettet til turneringskomiteen for et alvorligt brud på etiketten, som efterfølgende kan medføre diskvalifikation.

Golf buggy må ikke anvendes, medmindre spilleren har dispensation fra egen hjemmeklub og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles.

Holdkaptajnen må frit vælge hvilke spillere, der skal spille mixed foursome, hvorimod de 3 herresingler skal opstilles i handicaporden.

I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle puljer. I slutspillet spilles der på neutral bane. Alle tilmeldte hold i hver række inddeles i puljer. Hver pulje er på max. 4 hold. Der spilles uden match- og greenfee.

I alle singler tildeles 2 kamppoint og i foursome tildeles 3 kamppoint for vunden match. Ved uafgjort match deles kamppoint mellem de to hold. Det hold, som har opnået flest kamppoint, vinder kampen og får 2 turneringspoint. Hvis kampen ender lige, får hver klub 1 turneringspoint. Det hold, som har opnået flest turneringspoint, når puljespillet er afsluttet, er vinder af sin pulje.

Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:

  • Mangler 1 herre tabes 3. single
  • Mangler 2 herrer tabes 2. og 3. single
  • Mangler 1 dame tabes damesingle
  • Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome
  • Mangler 1 dame og 1 herre tabes damesinglen og 3. herresingle

Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8. Såfremt man ikke møder med mindst 4 spillere, tabes hele kampen med 11-0 og de enkelte matcher med 10-8. Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet alle matcher med maksimale cifre.

Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem. Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke tilstede på 1. tee, afgøres lodtrækning mellem deltagerne i første match.