Kontingent og medlemstyper gældende for 2019

Kontingentbetalingen skal tilmeldes PBS, ellers opkræves der kr. 100,- ekstra pr. kvartal.

Kontingent gældende fra 1/4- 2019.
Alle medlemmer skal betale DGU kontingent der p.t. er på kr. 160,- om året, juniorer og langdistance betaler 100,- om året.

Ubegrænset antal bolde til Driving Range er inkluderet i kontingentet.

MEDLEMSKATEGORI: Fuldtids medlemskaber
–  fuld ret til spil på banen
Kontingent årligt
inkl. DGU kontingent
1.  Aktive juniorer - fra 13 år til og med det kalenderår, man fylder 18 år eller juniorer med banetilladelse 1.780,- kr.
1a. Aktive juniorer - til og med det kalenderår, man fylder 12 år eller juniorer uden banetilladelse 980,- kr.
2.  Aktive ynglinge - til og med det kalenderår, man fylder 25 år 2.660,- kr.
3.  Aktive studerende - er fyldt 25 år, studerende og SU berettiget 3.360,- kr.
4.  Aktive seniorer - over 25 år 6.740,- kr.
5.  Langdistance medlemmer 3.180,- kr.

MEDLEMSKATEGORI: Fleksible medlemskaber
– begrænset spilleret på banen

Kontingent årligt
inkl. DGU kontingent
6.  9 huls medlemskab - ret til spil på 9-huls banen alle dage 4.060,- kr.
7.  Hverdags medlemskab - ret til spil på alle hverdage på alle baner 4.960,- kr.
8.  Flex medlemskab - ret til spil mod betaling af greenfee på alle baner 1.800,- kr.
9.  Passiv 600,- kr. 
10.  Prøvemedlemmer - fastsættes af bestyrelsen  

Der betales ikke indskud.

Alle medlemskaber er incl. bolde på driving range.

Prøvemedlemskab

Du kan få et prøvemedlemskab i 8 uger i Barløseborg Golfklub, hvor du kan se, om det at spille golf – og være med i Barløseborg Golfklub - er noget for dig. 

Du får som prøvemedlem 6 træningslektioner, gratis leje af udstyr og må i øvrigt frit spille på 9-huls kortbanen samt benytte Driving Range ubegrænset.

Prøvemedlemskabet gælder i 8 uger og koster kun kr. 1.000,- for alle 8 uger.

Du kan i løbet af dit prøvemedlemskab lære at spille golf, således at du er parat til at gå til den obligatoriske prøve, når du melder dig ind.

Dette betyder at du hurtigt kan komme ud og spille på 18-huls banen. 

Melder du dig efterfølgende ind i klubben med et fuldt medlemskab, så refunderes de 1.000,- kr.

Indmeldelse i Barløseborg Golfklub

Du kan gå direkte til indmeldelsesblanketten her eller også kan du kontakte sekretariatet på tlf.: 6479 1224 eller e-mail: post@bbgolf.dk

Beskrivelse af medlemstyperne

Aktive Juniorer
Fuldtids medlemskab for medlemmer mellem 0 og 18 år. Man er juniorer til og med det kalenderår hvor man fylder 18 år. Giver ret til DGU kort og adgang til at spille frit på 18-huls banen og 9-huls banen.

Aktive Ynglinge
Fuldtids medlemskab for medlemmer mellem 18 og 25 år. Man er Ynglinge til og med det kalenderår hvor man fylder 25 år. Giver ret til DGU kort og adgang til at spille frit på 18-huls banen og 9-huls banen.

Aktive Studerende
Fuldtids medlemskab for medlemmer, der er fyldt 25 år, er studerende og SU berettiget. Gyldigt studiekort skal forevises hvert halve år. Giver ret til DGU kort og adgang til at spille frit på 18-huls banen og 9-huls banen.

Aktive Seniorer
Fuldtids medlemskab for medlemmer, der er fyldt 25 år. Giver ret til DGU kort og adgang til at spille frit på 18-huls banen og 9-huls banen. 

Langdistancemedlemskab
Kræver et DGU kort og et fuldtids medlemskab af anden dansk golfklub, som er din hjemmeklub og desuden bopæl mindst 12 km fra Barløseborg Golfbane. Som Langdistance medlem har du spillret til banen og kan deltage i klubturneringer på samme vilkår som andre medlemmer. Det er som Langdistance medlem ikke muligt at deltage i klubbens fællestræninger og Klubber i Klubben.

9-huls medlemskab
Giver ret til DGU kort og adgang til frit at spille på 9-huls banen. Spil på 18-huls banen mod betaling af Greenfee.

Hverdags medlemskab
Giver ret til DGU kort og adgang til frit at spille på 9-huls og 18-huls banen på hverdage. Spil på 9-huls og 18-huls banen i weekender og helligdage mod betaling af Greenfee.

Flex medlemskab
Giver ret til DGU kort. Spil på 9-huls og 18-huls banen mod betaling af Greenfee.

Passiv medlemskab
Ingen spilleret og ingen DGU kort.

Prøvemedlemskab
Giver ret til spil på 9-huls banen. Prøvemedlemmer kan ikke erhverve DGU kort. De til enhver tid gældende regler for prøvemedlemskab fastsættes af bestyrelsen.