Værdier

Fællesskab

Vi ønsker :

  • Et fællesskab, hvor alle er parat til at hjælpe for at få fællesskabet til at fungere.
  • At der i klubben skabes forskellige gruppefællesskaber. Det forventes her, at klubbens værdier også vil gælde for disse gruppefællesskaber.

Kvalitet

Vi ønsker:

  • En bane af kvalitet med en høj plejestandard. kvalitet i de faciliteter, der tilbydes medlemmer og gæster.
  • Et indbydende klubhus, gode omklædnings- og parkeringsforhold.
  • Gennemgående kvalitet i det, der tilbydes medlemmer og gæster.

Rumlighed og åbenhed

Vi ønsker:

  • Alle skal føle sig velkommen i klubben og på banen uanset spillemæssig kunnen og ambitionsniveau.
  • Plads til hele familien.
  • At sportslige ambitioner må ikke begrænse mulighederne for de øvrige medlemmer.
  • Et højt informationsniveau til alle medlemmer først og fremmest via klubbens hjemmeside.
  • At være imødekommende og tage godt imod alle medlemmer og gæster, så alle føler sig velkomne. Nye medlemmer skal vises en særlig interesse og hjælpsomhed.