Sports- og Eliteudvalget


Målsætning for klubbens elite arbejde

Vi vil skabe et miljø hvor:

Holdene spiller for at vinde og sikre divisionsstatus.

Det er vigtigt for os at påpege at vores helt store målsætning sportsligt er, som minimum at have et hold i 4 division, og meget gerne højere oppe i rækkerne. Dette har vi erfaret, at det kommer meget an på de økonomiske rammer, der bliver stillet til vores rådighed, eller som vi, som sports- og eliteudvalg selv kan skabe.

Holdånd skabes hvor sammenhold er en vigtig del.

For os er sammenhold og holdånd en af grundstammerne i elitetruppen. Derfor har vi også bestemt, at fra næste sæson afvikles en gennemgående elite turnering hver anden torsdag, hvor man trækker lod om hvem der spiller sammen, for at sikre, at alle lærer hinanden at kende. Dette danner samtidigt grundlag for udtagelse til holdene i DGU turneringen.

Udvikle og fastholde talenter, både som holdspillere såvel som individuelle spillere

For at sikre en let og gnidningsløs overgang fra talent til elite spiller, har vi i elite udvalget bestemt at tilmelde tre hold i DGU turneringen. Det er vores helt klare holdning at ”reservere” det antal pladser, der skal til (afhænger selvfølgelig af hvor mange talenter vi har) på 2. holdet eller 3. holdet, for at man derved kan udvikle sig sammen med mere garvede spillere i et konkurrence miljø, hvor der spilles for at vinde, men konsekvenserne af et nederlag ikke slår talenterne helt ud.

Vi er forbilleder som golfspillere.

Det er klart, at vores fremtoning både på banen samt uden for, er noget der bliver lagt mærke til internt i klubben, derfor vil der helt naturligt blive indskærpet over for spillere der optræder for Barløseborg Elite afdeling, at etikette samt almindelig god opførsel er en naturlighed, samt gentagne overtrædelse af samme vil blive set på med meget kritiske øjne…