Sponsorudvalget

Sonsorudvalget arbejder for at få nye sponsorer til klubben. Samtidig er det sponsorudvalgets opgave at sørge for sponsormatch og andre aktiviteter for sponsorerne.
Det er målet at skabe et netværk for sponsorerne, som gør at sponsorerne kan få udbytte af deres sponsorat.

Formand

Arne Jakobsen
arnejak51@gmail.com 
Tlf.: 64 11 14 64
Mobil: 40 61 14 14

Øvrige medlemmer

Jørgen Petterson

jep@solbakken1.dk 
Tlf.: 82 43 32 00
Mobil: 61 60 58 09

Mette Meyer
post@bbgolf.dk 
Tlf.: 64 79 12 24
Mobil: 29 73 20 72