Udvalget tager stilling til spørgsmål vedrørende golfreglerne evt. i samarbejde med DGU.

Ved tvivlsspørgsmål om for høje eller for lave handicaps korrigerer udvalget handicaps efter retningslinierne omtalt i EGA handicapsystemets § 13.

Udvalget består af

 Torben Wolstrup    

 

Formand

Torben Wolstrup
wolstruptorben@gmail.com
Mobil: 61 67 10 89

    Olav Nielsen    

 

Medlem

Olav H. Nielsen
ohn1@live.dk 
Mobil: 51 54 09 17

Nye golfregler fra 2019

Der er kommet nyt regelsæt fra R&A og USGA med virkning fra 1. januar 2019. De nye danske regelbøger kan købes i sekretariatet.
De 20 vigtigste er listet nedenfor:

 1. Søgetid – nedsat fra 5 til 3 minutter
 2. Bold flyttet under søgning – genplacér (ingen straf)
 3. Bold i eget nedslagsmærke – lempelse uden straf i det generelle område (fairway og rough)
 4. Udmåling til droppeområde – den længste kølle, undtagen en putter
 5. Drop fra knæhøjde
 6. Forkert green – lempelse skal nu også tages ved gene for stance eller sving
 7. Bold rammer spiller eller udstyr – ingen straf
 8. Dobbeltslag – tæller kun som ét slag (ingen straf)
 9. Tilfældig berøring af sand i bunker med køllen – ingen straf (dog ikke lige foran og bagved bolden)
 10. Løse naturgenstande kan flyttes hvor som helst
 11. Drop ud af bunker med 2 strafslag på flaglinjen – når bolden erklæres uspillelig
 12. Vandhazard hedder nu strafområde
 13. Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i strafområde – og slå prøveslag
 14. Bold bevæger sig på greenen på grund af vindstød eller lignende efter markering og genplacering – genplacér uden straf
 15. Bold tilfældigt flyttet af spilleren på greenen – genplacér uden straf
 16. Skader på greenen – reparér alle skader fra sko, sten i overfladen, m.m. Bring greenen tilbage til oprindelig tilstand. Ingen forbedring tilladt af spillelinje udover reparation
 17. Ikke placere en kølle som hjælp til opstilling
 18. Ikke få hjælp fra caddie/partner med hjælp til opstilling
 19. Tilladt at ramme flagstangen i hullet ved putt fra greenen
 20. Bold hviler mod flagstang i hullet: I hul, hvis blot en del af bolden er under jordoverfladen