Baneudvalget

 

Baneudvalgets opgave er, to gange om året, at gennemgå banen for tilpasninger og forbedringer, så den hele tiden fremstår med passende udfordringer til glæde for medlemmerne uanset handicap.
Som baneejer har Niels Haustrup de endelige afgørelser, men alle medlemmer er velkomne til at henvende sig til baneudvalget med ideer til ændringer af banen.


Formand

Erik Christiansen
ech@pc.dk  
Tlf.: 4026 1876

Øvrige medlemmer

Niels Haustrup
nh@bbgolf.dk 
Tlf.: 64 79 10 26