Frivillighed i klubben

Barløseborg Golfklub er som så mange andre klubber meget interesseret i, at medlemmerne tilslutter sig det frivillige arbejde. Udover at det altid er sjovt og spændende at være med til at forme livet i klubben, så er det en meget effektiv måde at få godt kendskab til klubben og andre medlemmer. Bedre networking findes nok ikke.

For at få hverdagen i klubben til at fungere har bestyrelsen nedsat forskellige udvalg.

Målet for de enkelte udvalg er beskrevet under udvalgene ligesom de ansvarlige for udvalget kan findes her med oplysninger om telefon nr. og e-mail.