Generalforsamling

I 2021 er generalforsamlingen programsat til den 11/3 kl 17.00 i Kerte forsamlingshus. Covid-19 restriktionerne dikterer om det lykkes.
I 2020 så det således ud:
Generalforsamling 2020

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag, den 25. februr 2020 kl. 19.00 i Kerte Forsamlingshus

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
  1. Forslag til kontingentsats for 2020:
   Bestyrelsen foreslår, at junior- og langdistancemedlemsskaber forhøjes med 10 kr. årligt og at alle øvrige kontingentsatser – bortset fra passive medlemskaber – forhøjes med 20 kr. årligt primært til dækning af stigning i DGU-kontingentet.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
  1. Forslag om principgodkendelse at klubbens mulig køb/overtagelse af baneanlæg og bygninger med videre, herunder tillige optagelse af realkreditlån/bankfinansiering samt investorfinansiering inden for rammerne af bestyrelsens fremlagte oplæg til køb/overtagelse af baneanlæg og tilhørende bygning.
  2. Forslag om ændring af klubbens vedtægter i henhold til vedhæftede forslag med primært ændringer i de redaktionelle formuleringer.
  3. Bemyndigelse til bestyrelsen om ændring af vedtægternes formålsparagraf (§2), hvis et endeligt køb af baneanlæg og bygninger effektueres. (Forslag vedhæftes).
 6. Forslag fra medlemmerne.
  1. Bestyrelsen i Barløseborg Golfklub foranlediger klubbens medlemmer indkaldt til et klubmøde hvert år inden udgangen af juni måned.
   Forslag indsendt af Lilli Fischer medlem nr. 167-730
   Begrundelse:
   På et sådant møde vil kunne drøftes stort og småt vedrørende forhold i og
   omkring klubben. Mange spørgsmål melder sig først i løbet af sæsonen. Jeg
   tænker på fx tilfredshed/utilfredshed med baneforhold. Ros eller ris i forhold
   til medlemmers eller gæsters optræden. Anbefalinger, tips eller gode råd til
   forbedring af forholdene i og omkring klubben generelt. På tidspunktet for den årlige generalforsamling (februar) har mange medlemmer stadig ikke indledt golfsæsonen og har derfor måske ikke rigtig tænkt over nye initiativer, og som det er nu, må man vente til næste års generalforsamling med at lufte sine ideer og forslag til eventuelle ønskede / nødvendige tiltag. Jeg tænker, mange gode ideer til forbedringer på og omkring banen dukker op, når sæsonen er i gang, så et ”midsommermøde” til uformelle drøftelser kunne være relevant for de, der har noget på hjerte.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er:
   i. Arne Jakobsen, modtager genvalg
   ii. Anne Marie Højvang Christiansen, modtager genvalg
   iii. Uden for tur: Lars Pedersen, modtager ikke genvalg.
   Bestyrelsen foreslår valg af
   i. Arne Jakobsen
   ii. Anne Marie Højvang Christiansen
   iii. Lotte Pennerup
  2. Bestyrelsen forslår valg af suppleanter:
   i. Kenneth Hüttel
   ii. Stefan Møller

  1. Bestyrelsen foreslår valg af revisor Richard Andersen
  2. Bestyrelsen foreslår valg af revisor-suppleant Hans-Henrik Jensen
 8. Eventuelt

Læs klubbens årsrapport for 2019 her:  ÅRSRAPPORT

Referat af ordinær generalforsamling

Du kan læse formandens beretning her:  BERETNING

Du kan læse referatet her: REFERAT

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 23. juni 2020 kl. 17.00 i Tee Time Café & Restaurant

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beslutningsforslag om køb af og finansiering af Barløseborg Golfbaneanlæg med tilhørende bygning og restaurant samt maskinpark.
 • Konsekvensændring af vedtægternes formålsparagraf.

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Du kan læse referatet her: REFERAT

 

Barløseborg Golf

Skovvangsvej 47
5610 Assens

CVR 29 50 79 29

Følg os
Golfklubben

Tlf.: 6479 1224
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Golfmanager
Kim Kristiansen
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

- Medlemskaber, ind- & udmeldelser, sponsor, udvalg, klubber i klubben, turneringer mm.

Café & Restaurant

Tlf.: 6479 1023
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

- 19. hul, brunch, frokoster, middage, selskaber,  overnatning, mødelokaler, golfophold mm.

Åbningstider Sekretariatet:  Mandag LUKKET - Tirsdag 10.00-16.00 - Onsdag LUKKET - Torsdag 12.00-17.00 - Fredag 10.00-14.00