Generalforsamling 2018

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag, den 27. februar 2018 kl. 19.00 i Kerte forsamlingshus

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
     a. Forslag til kontingentsats for 2018

5. Forslag fra bestyrelsen
    a. Forslag om ændring af enkelte medlemsforhold i klubbens vedtægter.

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
    a. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er:
        i. Erik Christiansen, modtager ikke genvalg
        ii. Michael Nielsen, modtager ikke genvalg
        iii. Gitte Stentebjerg, modtager genvalg
        iv. Uden for tur: Palle Dinesen, modtager ikke genvalg

8. Valg af revisor og revisor-suppleant

9. Eventuelt

 

Bestyrelsens beretning med regnskab: Læs beretningen her

Forslag til vedtægtsændringer: Læs forslaget her

Forslag til kontingenter for 2018: Læs forslaget her

Referat af generalforsamlingen: Læs referater her