Generalforsamling 2019

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Barløseborg Golfklub

Onsdag, den 6. marts 2019 kl. 19.00 i Tee Time Café & Restaurant

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.

    a. Forslag til kontingentsats for 2019
        i. Bestyrelsen foreslår en mindre stigning på kontingentet undtaget for junior

5. Forslag fra bestyrelsen
    a. Forslag om ændring af en formulering omkring skift mellem medlemskaber

6. Forslag fra medlemmerne
    a. Ingen forslag modtaget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
    a. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er:
        i. Susanne Nielsen, modtager genvalg
        ii. Gurli Andersen, modtager ikke genvalg
        iii. Uden for tur: Stefan Poulsen, modtager ikke genvalg
        iv. Uden for tur: Gitte Stentebjerg, modtager ikke genvalg
    b. Bestyrelsen foreslår valg af

        i. Susanne Nielsen
        ii. Børge Jensen
        iii. Lars Pedersen
        iv. Ove Jensen

8. Valg af revisor og revisor-suppleant
    a. Bestyrelsen foreslår valg af Richard Andersen

9. Eventuelt

Referat af generalfrosamlingen: Læs det her