Lokale regler

Lokal regel 1

Banemarkeringer

  • Hvide pæle - Out of bounds
  • Røde/Gule markeringer - Strafområder
  • Røde pæle med grøn top - Strafområde med adgangs- og spilleforbud
  • Blå pæle el. maling - Areal under reparation

Lokal regel 2

På 3. hul er den banenære kant af Skovvangvej defineret som out of bounds. En bold, der krydser og kommer til hvile på den anden side af vejen, er out, selv om den ligger på en anden del af banen.

Lokal regel 3

Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 14 og 15, er kun gældende ved spil af hul 15. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

Lokal regel 4

Træer med støttepæl og afstandsmarkeringer i fairway og afstandspæle langs fairway er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1

Lokal regel 5

Stensætningen ved 2. og 16. huls green, samt de tre sten ved 200 m mærket på hul 15 er en integreret del af banen.

Lokal regel E-5

“Når en spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:
Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):


To skønnede referencepunkter:
A. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at: • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
• Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
B. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

• En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og

• En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

• Skal være i det generelle område og

• Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

• Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.

• Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

• Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller

• Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3). En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Lokal regel 6

Strafområdet, markeret med røde pæle med grøn top på hul 14, er et område med adgangs- og spilleforbud. Når en bold er i et område med spilleforbud inden for strafområdet, må bolden ikke spilles, som den ligger, og lempelse skal også tages for gene for stance og sving fra området med spilleforbud efter Regel 17.1e.

Lokal regel 7

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i eller er tabt i et af strafområderne bag 15. green, må spilleren enten gå frem efter Regel 17.1d eller, ligeledes med et strafslag, droppe en bold i droppezonen. Hvis en bold ligger på stien bag 15. green, må spilleren gå frem efter Regel 16.1, eller som yderligere mulighed uden straf, droppe en bold i samme droppezone, som nævnt ovenfor.

Lokal regel 8

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i eller er tabt i strafområdet på 16. hul, må spilleren enten gå frem efter Regel 17.1d eller, ligeledes med et straflag droppe en bold i droppezonen.

Straf for overtrædelse af disse regler

Hulspil - Tab af hul
Slagspil - Den generelle straf

Lokal regel 9

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 16, kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således:
Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted, lempelsesmuligheden på flaglinjen eller spille fra dropzonen.

Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:

  • Fortsætte med at spille den oprindelige bold
  • Fortsætte med at spille den provisoriske bold

Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

Barløseborg Golf

Skovvangsvej 47
5610 Assens

CVR 29 50 79 29

Følg os
Golfklubben

Tlf.: 6479 1224
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Golfmanagere
Anders Busse Rasmussen og Camilla Rex
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

- Medlemskaber, ind- & udmeldelser, sponsor, udvalg, klubber i klubben, turneringer mm.

Café & Restaurant

Tlf.: 6479 1023
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

- 19. hul, brunch, frokoster, middage, selskaber,  overnatning, mødelokaler, golfophold mm.

Åbningstider 1. oktober til 31. oktober 2021
Åbningstider 1. marts til 31. marts 2022
Mandag    Lukket
Tirsdag     13.00 - 17.00
Onsdag    Lukket
Torsdag    12.00 - 16.00
Fredag      09.30 - 13.30
 
Åbningstider 1. november til 28. februar 2022
Mandag   Lukket
Tirsdag    10.00 - 15.00
Onsdag   Lukket
Torsdag   10.00 - 15.00
Fredag    Lukket

Der er lukket i Sekretariatet
lørdage, søndage og helligdage.

Tlf. 6479 1224 
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.