Lokale regler for Barløseborg Golfklub

Midlertidig Lokal Regel om spil med lejeforbedring for Barløseborg Golfklub

Der må lægges op på Fairway jf. nedenstående midlertidig lokal regel:

En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for et scorekorts afstand fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF MIDLERTIDIG LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul
Slagspil – to straffeslag.

Vedrørende Handicapregulering:
Ifølge EGA Handicapsystemet §2.6.1 kan der, såfremt alle handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil med denne Lokale Regel.

Lokal regel 1.

Banemarkeringer:

  • Hvide pæle - Out of bounds
  • Røde/Gule markeringer - Strafområder
  • Røde pæle med grøn top - Strafområde med adgangs- og spilleforbud
  • Blå pæle el. maling -  Areal under reparation
  • Blå pæle med sort top - Areal under reparation med spilleforbud

Lokal regel 2.

På 3. hul er den banenære kant af Skovvangvej defineret som out of bounds. En bold, der krydser og kommer til hvile på den anden side af vejen, er out, selv om den ligger på en anden del af banen.

Lokal regel 3.

Ved spil af 15. hul er 14. hul out of bounds. Ved spil fra 14. hul er de hvide pæle mod 15. hul ikke-flytbare forhindringer.

Lokal regel 4.

Træer med støttepæl og afstandsmarkeringer i fairway og afstandspæle langs fairway er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1

Lokal regel 5.

Stensætningen ved 2. og 16. huls green, samt de tre sten ved 200 m mærket på hul 15 er en integreret del af banen.

Lokal regel 6.

Strafområdet på 14. hul markeret med røde pæle med grøn top er et miljøfølsomt område med adgangs- og spilleforbud. Såfremt bolden er i området, skal spilleren spille en ny bold efter Regel 17.1d med et strafslag. Såfremt bolden ligger i det generelle område, men det miljøfølsomme område generer spillerens stance eller hans sving, skal spilleren tage lempelse uden straf efter Regel 16.1.

Lokal regel 7.

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i eller er tabt i et af strafområderne bag 15. green, må spilleren enten gå frem efter Regel 17.1d eller, ligeledes med et strafslag, droppe en bold i droppezonen. Hvis en bold ligger på stien bag 15. green, må spilleren gå frem efter Regel 16.1, eller som yderligere mulighed uden straf, droppe en bold i samme droppezone, som nævnt ovenfor.

Lokal regel 8.

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i eller er tabt i strafområdet på 16. hul, må spilleren enten gå frem efter Regel 17.1d eller, ligeledes med et straflag, droppe eller placere en bold i droppezonen.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE REGLER:

Hulspil: Tab af hul.
Slagspil: Den generelle straf.

Lokal regel 9.

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 16, kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således:
Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted, lempelsesmuligheden på flaglinjen eller spille fra dropzonen.

Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:

  • Fortsætte med at spille den oprindelige bold.
  • Fortsætte med at spille den provisoriske bold.

Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.