Baneinformation

  • Ved rimfrost på greens, spilles der vinterbane.

  • Der må lægges op på fairway - se midlertidig lokalregel.
  • Husk at rette nedslagsmærker op og lægge tørv på plads.

  • Du skal altid have en pitchfork med på banen.

Midlertidig Lokal Regel om spil med lejeforbedring for Barløseborg Golfklub

Der må lægges op på Fairway jf. nedenstående midlertidig lokal regel:

En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for et scorekorts afstand fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF MIDLERTIDIG LOKAL REGEL: 
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

Vedrørende Handicapregulering:
Ifølge EGA Handicapsystemet §2.6.1 kan der, såfremt alle handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil med denne Lokale Regel.