Baneinformation

Der er lukket for Buggy kørsel og kørsel med egen golf scooter, da banen er for våd.

Der skal tages hensyn til banen, når der køres med trolly - undgå de vådeste steder og respekter venligst evt. afspærringer.

Der må lægges op på fairway - du kan læse mere om reglerne for oplæg under vores lokale regler.

  • Husk at rette nedslagsmærker op og lægge tørv på plads.

  • Du skal altid have en pitchfork med på banen.